Norges lov - Cannabis

Ifølge norsk lov er det forbudt å ha noe som helst med cannabis å gjøre. Det er forbudt å besitte, det er forbudt å kjøpe, det er forbudt å selge og det er forbudt å nyte. Ved bruk og besittelse vil man normalt få en bot på 2.000 til 4.000 kroner.

Innførsel av cannabis til Norge, salg av cannabis og besittelse av vesentlige mengder cannabis straffes med betinget fengsel, sammfunnstjeneste og ubetinget fengsel, og i spesielle tilfeller kan cannabisforbrytelser straffes helt i strafferammetoppen i Norge.

Det som er betenkelig er at en person som dyrker sin egen cannabis og kun bruker dette til eget bruk, kan risikere å bli straffet hardere enn voldsmenn og seksualforbrytere.

Offisielt i loven er både cannabis, hjemmebrent alkohol over 60% og smuglersprit dekket av narkotikaloven og sådan likestilt, men i realiteten blir ulovlig alkohol sett gjennom fingrene med [eksempel].
Alkohol dreper, det gjør ikke cannabis.

Lovverket er egentlig til for å beskytte person og eiendom. Likevel har Norge valgt å se på kontakt med cannabis som en kriminell handling, selv om brukere av cannabis ikke har mulighet til å skade andre enn seg selv med dette lovbruddet.

Hvorfor ser Norge på befatning med cannabis som ulovlig?
Les mer om Norges håndheving av cannabislovgivningen.
Les mer om Norges syn på cannabis.