Håndhevelse av cannabisloven

Faktisk er Norge det landet i hele verden som er nest-ivrigst på å straffe narkotikabrukere og cannabisbrukere. Kun islandsk politi er mer ivrig.

Politiet respekterer ofte ikke regler om ransakningsrutiner og personvern. Propaganja presenterer en rekke eksempler over norsk håndhevelse av cannabislovgivningen.

Cannabis-saker 2004
Cannabis-saker 2003
Cannabis-saker 2002

Les mer om Norges syn på cannabis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar